Online americká hypotéka

Sem vložte podnadpis

Americkú hypotéku možno využiť na akýkoľvek účel. Často sa využíva na krytie vyšších investícií do nehnuteľností - rekonštrukcií, modernizácií alebo technických zariadení. Americkou hypotékou možno splatiť iné, menej výhodné úvery a tieto skonsolidovať do jediného úveru s nižšiu splátkou, dlhšou dobou splatnosti a nižším úročením. Americkú hypotéku si môže vybaviť aj ten, kto už klasickú hypotéku má a potrebuje ďalšie peniaze.