Znalecký posudok  v najvyššej kvalite

  • odborné stanoviská k cenám nehnuteľností
  • na všetky možné účely
  • vždy vopred poznáte konečnú cenu za spracovanie správy
  • dostanete názor rýchlo  - budete mať názor v ruke do 10 dní od prehliadky nehnuteľnosti
  • nechajte si predbežne vypočítať cenu za spracovanie